Ožujak 27, 2022 4209

Sve o energetskom dodatku: Tko ima pravo, kada kreće isplata…

Sve o energetskom dodatku: Tko ima pravo, kada kreće isplata… Pixabay/Ilustracija
Ocjeni sadržaj
(0 glasova)

Jednokratno novčano primanje radi ublažavanja posljedica porasta cijene energenata, poznatiji kao energetski dodatak na mirovine umirovljenicima će neznatno pomoći sa silnim poskupljenjima. U tekstu portala MIROVINA.HR možete pronaći gotovo sve informacije o ostvarivanju prava na isplatu. Jedini podatak koji još uvijek nedostaje je kada će se otvoriti rokovi za dostavu dokaza za korisnike mirovina s inozemnim elementom, iako neslužbeno saznajemo da bi to moglo biti vrlo brzo.

Tko ima pravo na isplatu?

Prema odluci Vlade, pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja imaju korisnici mirovine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, zatečeni u isplati mirovine za mjesec ožujak 2022., i to:

  • korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj, ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za ožujak 2022. godine ne prelazi iznos od 4.000,00 kuna i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja
  • korisnici mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz inozemstva*, ako im ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi iznos od 4.000,00 kuna
  • korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj, koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu.

Asteriks kod druge točke odnosi se na države s kojima RH ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili koje primjenjuju uredbe EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (države EU-a, Europskog gospodarskog prostora i Švicarska).

Što sve spada pod ukupno mirovinsko primanje?

Ukupno mirovinsko primanje podrazumijeva iznos mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, iznos dokupljene mirovine čija je isplata preuzeta prema Zakonu o nastavku isplate dokupljenih mirovina i drugi dodatci koji se isplaćuju uz mirovinu OSIM naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplataka za pomoć i njegu.
 

Koliko iznosi energetski dodatak?

Iznos dodatka ovisi o vašem iznosu mirovinskih primanja. Oni s najmanjim mirovinama dobit će 1.200, a oni većim mirovinama 400 kuna dodatka. U tablici možete vidjeti točne razrede isplate.

tablica iznosi

Foto: HZMO

Ide li isplata automatski ili se mora slati zahtjev?

I jedno i drugo je točno. Većina umirovljenika koji će ostvariti pravo na isplatu novac će dobiti automatski. To se odnosi na one kojima mirovinu isplaćuje RH i tijekom radnog vijeka nisu ostvarili staž u inozemstvu. Oni ne trebaju dostaviti nikakvu dokumentaciju.

S druge strane, skupina umirovljenika koja prima, recimo, dio hrvatske i dio inozemne mirovine, morat će dostaviti zahtjev HZMO-u. To se također odnosi i na skupinu umirovljenika koji imaju nešto radnog staža u inozemstvu, ali na osnovu tog staža ne primaju nikakvu mirovinu. Prva skupina morat će dostavit dokaz o visini inozemne mirovine, a druga skupina izjavu da na osnovu inozemnog staža ne primaju nikakavu mirovinu.Kako dostaviti dokaz o visini mirovine?

Ovo se odnosi samo na one koji dio mirovine primaju iz inozemstva.

Dokaz o visini inozemne mirovine moguće je dostaviti putem online obrasca ili popunjavanjem Tiskanice za dostavu podataka o visini inozemne mirovine (koji će biti dostupni na web stranici HZMO-a). Tiskanica će se moći predati osobno ili poslati poštom na adrese područnih službi/ureda/ispostava HZMO-a prema mjestu prebivališta do 30. lipnja 2022.
Dokazom o visini inozemne mirovine smatra se:

  • potvrda banke/izvadak bankovnog računa s vidljivom svotom inozemne mirovine za ožujak 2022. u netoiznosu ili
  • potvrda inozemnog nositelja o visini mirovine isplaćene za ožujak 2022. u netoiznosu

Korisnici hrvatske mirovine koji su ostvarili staž u inozemstvu, a ne primaju mirovinu iz inozemstva na Tiskanici ili online obrascu moraju označiti polje – Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu.

Kako će se preračunati iznos inozemne mirovine?

Netoiznos mjesečne mirovine, koji korisnik prima u valuti na teret inozemnog nositelja socijalnog osiguranja, preračunat će se u kunsku vrijednost po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan 31. ožujka 2022.

Kada kreće isplata?

Korisnicima hrvatske mirovine jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u svibnju 2022.

S druge strane, skupina umirovljenika koja prima, recimo, dio hrvatske i dio inozemne mirovine, morat će dostaviti zahtjev HZMO-u. To se također odnosi i na skupinu umirovljenika koji imaju nešto radnog staža u inozemstvu, ali na osnovu tog staža ne primaju nikakvu mirovinu. Prva skupina morat će dostavit dokaz o visini inozemne mirovine, a druga skupina izjavu da na osnovu inozemnog staža ne primaju nikakavu mirovinu.

Cijeli članak pročitajte na portalu MIROVINA.HR

 

djelomob1.jpg