Travanj 12, 2023
FLAG-u Galeb odobreno dodatnih 166.322,00 eura za provedbu projekata u sklopu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu Lagur Galeb
Ocjeni sadržaj
(2 glasova)

Nakon što je provedba velikog broja projekata došla u pitanje, radi inflacije uzrokovane ratom u Ukrajini, hrvatski FLAG-ovi su krenuli s inicijativom prema Upravi ribarstva, Ministarstvo poljoprivrede, da se nositeljima tih projekata omoguće dodatna sredstva kako njihova provedba ne bi došla u pitanje.

Prijedlog je usvojen od strane Uprave ribarstva te je Izmjenom Pravilnika o provedbi Lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN 74/22) omogućeno FLAG-ovima da zatraže dodatna sredstva uz uvjet da se povećanje odnosi isključivo na iznos potpore za provedbu operacija u okviru odobrenih.
FLAG Galeb je navedeno i učinio te zadovoljio sve uvjete da sredstva budu odobrena.

Uprava ribarstva, Ministarstvo poljoprivrede, je usvojila Zahtjev za izmjenom Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a Galeb te su Flag-u dodijeljena dodatna sredstva u iznosu od 166.322,00 € čineći time ukupnu vrijednost Lokalne razvojne strategije 2.301.655,00 €.

Nastavno na odobrena sredstva, FLAG Galeb je omogućio svim Nositeljima projekata koji su se prijavili na natječaj za mjeru 1.2.1 „Jačanje konkurentnosti proizvoda ribarstva i akvakulture“ da zatraže dodatna sredstva ukoliko su imali povećanje troškova uzrokovanih porastom inflacije, a isto su morali potkrijepiti odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom. Od 11 nositelja projekata, dvoje je zatražilo dodatna sredstva te su im ista i odobrena.

Dodatna sredstva će se koristiti isključivo za provedbu projekata unutar Lokalne razvojne strategije koji su pogođeni utjecajem inflacije.