Rujan 15, 2022 766

Grad Vodice objavio javne pozive za predlaganje programa udruga za 2023. godinu

Ocjeni sadržaj
(0 glasova)

Grad Vodice je objavio Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture i društvenih djelatnosti udruga građana za 2023. godinu. U programe javnih potreba Grada Vodica za 2023. godinu u skladu sa pozitivnim propisima uvrstit će se:

a) u području kulture – financiranje ili sufinanciranje programskih djelatnosti udruga u kulturi, te njihovih posebnih programa koji su od interesa za Grad Vodice, kao i programa kulturnog stvaralaštva djece i mladeži;
b) u području društvenih djelatnosti – financiranje ili sufinanciranje programskih djelatnosti veteranskih udruga i udruga sudionika i stradalnika Domovinskog rata, programi udruga koje skrbe o osobama s posebnim potrebama i humanitarno-karitativnih udruga, programi udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava, programi strukovnih udruga te rogrami udruga za zaštitu i očuvanje okoliša, čovjekova zdravlja i prirodne baštine i svih drugih humanitarnih organizacija.

Prijedloge projekata mogu podnijeti udruge:
- koje su registrirane temeljem Zakona o udrugama  i koje djeluju na području Grada Vodica,
- čije se djelovanje mora odnositi na jedno od područja djelovanja, navedenih u ovom pozivu, što mora biti vidljivo iz Statuta udruge,
- čiji prijedlozi projekta prvenstveno zadovoljavaju opće potrebe i služe općem dobru, a tek posljedično i za strukovne potrebe svojih članova,
- koje pri provedbi projekata neposredno rade s korisnicima ili članovima udruge,
-koje transparentno vode financijsko poslovanje, sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Vodica, a rok za podnošenje prijava traje do 18. listopada 2022. godine.

Rizk Casino Bonus

https://www.grad-vodice.hr/kultura-drustvo-i-socijalna-skrb/prijava-programa-udruga-u-podrucju-kulture-i-drustvenih-djelatnosti

Objavljen je i Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u području sporta za 2023. godinu.

Na natječaj se mogu javiti sve sportske udruge koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

  1. da su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti,
  2. imaju registrirano sjedište i djeluju na području Grada Vodica,
  3. svojim programima i djelovanjem obuhvaćaju prvenstveno korisnike s područja Grada Vodica,
  4. Statut im je usklađen s novim zakonom o udrugama,
  5. da su članovi Zajednice sportova Grada Vodica.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Vodica, a rok za podnošenje prijava traje do 18. listopada 2022. godine.

https://www.grad-vodice.hr/obrazovanje-i-sport/prijava-programa-sportskih-udruga

Poslijednja izmjena dana Petak, 16 Rujan 2022 10:16
djelomob1.jpg