Desto desk

Upravni odbor FLAG-a je donio Odluku o produljenju roka za podnošenje projektnih prijava na natječaj za Mjeru 1.2.1. „Jačanje konkurentnosti proizvoda ribarstva i akvakulture“ do 31.05.2021.

Izmijenjeni tekst natječaja V 2.1. kao i cjelokupna dokumentacija se nalazi na web-u FLAG-a “Galeb“.

Podsjećamo, predmet ovog FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 1.2.1. „Jačanje konkurentnosti proizvoda ribarstva i akvakulture“ u okviru odobrene Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a „Galeb“ 2014.-2020. s ciljem jačanja konkurentnosti proizvoda ribarstva i akvakulture.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 1.2.1 na ovom   FLAG-natječaju iznosi 567.351,00 EUR

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 3.000,00 EUR

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 464.000,00 EUR

 

Prihvatljivi nositelji projekta u okviru provedbe FLAG natječaja za Mjeru 1.2.1 su:

Gospodarski subjekti u kategoriji mikro, malih i srednjih poduzeća, sukladno definiciji Preporuke 2003/361/EZ, i to:

 1. subjekti u poslovanju s hranom koji su korisnici odobrenih objekata, odobreni za djelatnosti iz odjeljaka VII. i VIII. u Upisniku odobrenih objekata ministarstva te registrirani kao Prvi kupci pri podnošenju Zahtjeva za potporu ili, najkasnije, do podnošenja zadnjeg Zahtjeva za isplatu.
 2. subjekti u poslovanju s hranom koji se bave ugostiteljstvom koji moraju biti registrirani kao Prvi kupci ribe u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Nositelj projekta mora imati stalno sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a „Galeb“ (Gradovi Vodice i Skradin, općine Tribunj, Murter – Kornati, Pirovac, Tisno)

 

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG natječaja su:

 1. Građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za prihvat i/ili preradu i/ili čišćenje proizvoda ribarstva, uvođenje tehnoloških i/ili tržišnih inovacija;
 2. Nabava opreme i/ili IKT rješenja za prihvat i/ili pripremu i/ili obradu i/ili očuvanje i/ili skladištenje i/ili prezentaciju morskih plodova;
 3. Kupnja i/ili opremanje specijaliziranih vozila za transport proizvoda ribarstva;
 4. Promidžbene aktivnosti.

Kontakt: Ante Sladoljev, 091 604 5977; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Na natječaj FLAG-a „Galeb“ za Mjeru 2.1.1. „Razvoj društveno kulturnog sadržaja povezanog sa lokalnom ribarskom i pomorskom baštinom“ je zaprimljeno 6 projektnih prijava. Putem administrativne kontrole i ocjenjivanja svih 6 projektnih prijava je pozitivno ocjenjeno te je Upravni odbor FLAG-a „Galeb“ za njih donio Odluke o odabiru.

Na natječaj FLAG-a „Galeb“ za Mjeru 1.1.1. „Promocija lokalnog ribarstva, akvakulture, gastronomije i maritimne baštine“ je zaprimljeno 15 projektnih prijava. Putem administrativne kontrole i ocjenjivanja 14 projektnih prijava je pozitivno ocjenjeno te je Upravni odbor FLAG-a „Galeb“ za njih donio Odluke o odabiru, dok je za jednu projektnu prijavu donesena Odluka o odbijanju. Ukupni iznos javne potpore za odobrene projekte iznosi 1.977.242,71kn.

Na natječaj su se prijavili nositelji projekata iz civilnog , javnog i privatnog sektora: pet turističkih zajednica, četiri udruge, općina, dječji vrtić, zadruga, muzej, nacionalni park i jedan ugostitelj.

Putem projektnih prijava nositelji su prijavili brojne manifestacije, edukacije, događaje, sajmove i gastro događanja u cilju promocije lokalnog ribarstva i maritimne baštine ribarstvenog područja FLAG-a „Galeb“- gradovi Vodice i Skradin, općine Tribunj, Murter-Kornati, Pirovac i Tisno.

FLAG „Galeb“ je poslao kompletnu natječajnu dokumentaciju Ministarstvu poljoprivrede, Upravi ribarstva na konačnu provjeru i donošenje Odluka o dodjeli sredstava.

Putem Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a „Galeb“ kroz dva natječaja su do sada kumulativno odobrena 23 projekta sa ukupnim iznosom javne potpore u vrijednosti 3.660.884,92kn.

POPIS ODOBRENIH PROJEKATA

 

Predmet ovog FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 1.2.1. „Jačanje konkurentnosti proizvoda ribarstva i akvakulture“ u okviru odobrene Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a „Galeb“ 2014.-2020. s ciljem jačanja konkurentnosti proizvoda ribarstva i akvakulture.

Cjelokupna natječajna dokumentacija se nalazi na web-u FLAG-a „Galeb“

FLAG „Galeb“ u narednom razdoblju planira održati online radionicu za natječaj, na koju se možete prijaviti putem maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. a najkasnije do 22.01.2021.


Rok za podnošenje prijava počinje teći od 01.03.2021. godine i traje do 31.03.2021. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 1.2.1 na ovom   FLAG-natječaju iznosi 567.351,00 EUR

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 3.000,00 EUR

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 464.000,00 EUR

 

Prihvatljivi nositelji projekta u okviru provedbe FLAG natječaja za Mjeru 1.2.1 su:

Gospodarski subjekti u kategoriji mikro, malih i srednjih poduzeća, sukladno definiciji Preporuke 2003/361/EZ, i to:

 1. subjekti u poslovanju s hranom koji su korisnici odobrenih objekata, odobreni za djelatnosti iz odjeljaka VII. i VIII. u Upisniku odobrenih objekata ministarstva te registrirani kao Prvi kupci pri podnošenju Zahtjeva za potporu ili, najkasnije, do podnošenja zadnjeg Zahtjeva za isplatu.
 2. subjekti u poslovanju s hranom koji se bave ugostiteljstvom koji moraju biti registrirani kao Prvi kupci ribe u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Nositelj projekta mora imati stalno sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a „Galeb“ (Gradovi Vodice i Skradin, općine Tribunj, Murter – Kornati, Pirovac, Tisno)

 

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG natječaja su:

 1. Građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za prihvat i/ili preradu i/ili čišćenje proizvoda ribarstva, uvođenje tehnoloških i/ili tržišnih inovacija;
 2. Nabava opreme i/ili IKT rješenja za prihvat i/ili pripremu i/ili obradu i/ili očuvanje i/ili skladištenje i/ili prezentaciju morskih plodova;
 3. Kupnja i/ili opremanje specijaliziranih vozila za transport proizvoda ribarstva;
 4. Promidžbene aktivnosti.

Kontakt: Ante Sladoljev, 091 604 5977; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

Na natječaj FLAG-a „Galeb“ za Mjeru 1.2.1 "Jačanje konkurentnosti proizvoda ribarstva i akvakulture“ je zaprimljeno 9 projektnih prijava te su sve putem administrativne kontrole i ocjenjivanja pozitivno ocjenjene, a Upravni odbor FLAG-a „Galeb“ je donio odluke o odabiru. Za svih 9 prijava su dodijeljene i odluke o dodjeli sredstava od strane Uprave ribarstva, Ministarstva poljoprivrede.

Projektne prijave će rezultirati sa jednim stvorenim radnim mjestom te čak četrnaest zadržanih što je veliki uspjeh obzirom na trenutnu ekonomsku situaciju. Ovo predstavlja veliki doprinos projekata prioritetu Europske unije IV. Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije.

Mjera 1.2.1.  je inovativna mjera razvijena od ureda FLAG-a „Galeb“ u suradnji sa lokalnim dionicima. Po prvi put na jednom natječaju su se mogli prijaviti između ostalog i ugostiteljski objekti, prvi kupci ribe, i sufinancirati nabavu opreme za prihvat, pripremu, obradu, očuvanje, skladištenje ili prezentaciju morskih plodova. Ovom mjerom FLAG želi ojačati kapacitete ugostitelja kako bi potakli otkup ribe od lokalnih ribara, a time bi ojačali i poziciju ribara, te naposljetku ribarstveno područje FLAG-a „Galeb“.

Veliki uspjeh FLAG-a galeb je bio izraditi natječaj koji doprinosi jačanju konkurentnosti ribarstva i akvakulture a u potpunosti je u skladu s Europskim fondom za pomorstvo i ribarstvo te sa relevantnim hrvatskim zakonodavstvom.

Kompletnu natječajnu dokumentaciju je također izradio ured FLAG-a „Galeb“ uz pomoć Leader mreže Hrvatske čiji je FLAG član.

Na natječaj se prijavilo 7 ugostitelja, prerađivač iz Murtera te Ribarska zadruga Adria iz Tribunja sa tehnološkom inovacijom– dimljenje ribe, stoga joj je dodijeljen intenzitet potpore od 100%.

S obzirom na gore navedene uspjehe koje je Mjera polučila i na potrebe sa terena FLAG „Galeb“ je objavio novi natječaj koji se nalazi na WEB stranici FLAG-a „Galeb“. https://www.lagur-galeb.hr/natjecaji/flag-natjecaj-za-mjeru-1-2-1-jacanje-konkurentnosti-proizvoda-ribarstva-i-akvakulture-2/ .

 

Rast stanovništva, otpad, uništavanje šuma, uništavanje staništa / izumiranje vrsta, siromaštvo, nezaposlenost, glad, iscrpljivanje resursa, globalno zatopljenje samo su neki od izazovi 21. stoljeća. Zadaća obrazovanja za održivi razvoj je stoga jako složena jer treba osposobiti učenike za budućnost a ne znamo kakva će ona biti.

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Galeb“ poziva nastavno osoblje osnovnih i srednjih škola Šibensko-kninske županije da se prijave na javni poziv za modularno stručno usavršavanje za obrazovanje za održivi razvoj.  

Učenici Turističko-ugostiteljske škole Šibenik (TUŠŠ) su tijekom prosinca sudjelovali na dvije izvannastavne aktivnosti u sklopu projekta SEA-Staibability sufinanciranog u sklopu Ureda za udruge Vlade RH i Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. 

U organizaciji Europske komisije u Bruxellesu se danas i sutra održava velika konferencija na temu 'Post-2020: Local action in a changing world'. Naš ribar Nino Mrvica je upravo imao priliku predstaviti sebe, svoju profesiju, naš FLAG i svoj grad pred 500 sudionika. 
Voditelj FLAG-a Ante Sladoljev je sudjelovao kao panelista na otvaranju konferencije u raspravi o viziji CLLD-a.

U srijedu 13.studenog 2019. godine u Kulturnom centru u Vodicama održane su dvije izvedbe eko-predstave "Pobuna morskih plodova". Autor predstave je Serđo Mioč, dramski umjetnik iz Šibenika dok kostimografiju potpisuje akademska umjetnica iz Šibenika Sara Lovrlić Caparin. Predstavu su odigrali pretežno članovi ansambla Virko iz Šibenika. 

Stranica 1 od 3
Najnovije
 • Information
  Podijeli

  Uskrs u Vodicama

  Information
Najčitanije
Image is not available
Kamila Pamukovića 57, Vodice
mob. 091 888 0500 / 091 6217 217
Image is not available
Kamila Pamukovića 57, Vodice
mob. 091 888 0500 / 091 6217 217
Image is not available
Kamila Pamukovića 57,
mob. 091 888 0500
091/6217 217
Image is not available
Kamila Pamukovića 57,
mob. 091 888 0500
091/6217 217
Slider
Oglasi
Infovodice - Informativno oglasni portal Grada Vodica

Please publish modules in offcanvas position.

Please enter your phone number
and we call you back soon

We are calling your phone

0:00

Thanks,
We will call you back soon.

Whatsapp
Pošaljite vijest ili fotografiju za portal INFOVODICE putem Whatsup-a

Kontakt

Kontakt

Close